Gekennzeichneter Inhalt

Łowiectwo

Łowiectwo to zaplanowane i skoordynowane gospodarowanie zwierzyną oparte na zasadach ochrony zwierząt łownych, ale i środowiska, które zamieszkują.

Łowiectwo (gospodarka łowiecka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.

Na terenie Nadleśnictwa gospodarka łowiecka prowadzona jest w 6 obwodach łowieckich. Cztery z nich są dzierżawione przez Koła Łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego:  Koło Łowieckie nr 89 „BORUTA" – obwód nr 169, Wojskowe Koło Łowieckie Nr 44 TROP w Pile – obwód nr 171, Koło Łowieckie Dzik – Otrzep – obwód nr 172, Koło Łowieckie nr 7 Myśliwiec – obwód nr 174, natomiast dwa stanowią Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych zarządzany przez Nadleśnictwo Czarnobór.

Koło Łowieckie nr 89 „BORUTA" – obwód nr 169 (organ wydzierżawiający: Dyrektor RDLP Szczecinek)

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 4665,35 ha

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 44 TROP w Pile – obwód nr 171 (organ wydzierżawiający: Dyrektor RDLP Szczecinek)

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 5513,40 ha

Koło Łowieckie Dzik – Otrzep – obwód nr 172 (organ wydzierżawiający: Dyrektor RDLP Szczecinek)

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 9301,09 ha

Koło Łowieckie nr 7 Myśliwiec – obwód nr 174 (organ wydzierżawiający: Starosta Drawski)

Powierzchnia podlegająca wydzierżawieniu: 4117,11 ha

 

Według danych z inwentaryzacji zwierzyny wg stanu na 10.03.2014 roku na terenie Nadleśnictwa w poszczególnych obwodach stwierdzono m.in.:

·         obwód nr 169:

          - 72 sztuki jeleni (22 byki, 33 łań, 17 cieląt),

          - 218 sztuk saren (67 kozłów, 106 kóz, 45 koźląt),

          - 85 sztuk dzika,

          - wilk – 3 sztuki.

 

·         obwód nr 171: 

           - 95 sztuk jeleni (36 byków, 49 łań, 10 cieląt),

           - 8 sztuk danieli (5 byków, 3 łanie),

           - 260 sztuk saren (100 kozłów, 125 kóz , 35 koźląt),

           - 180 sztuk dzika,

           - Wilk – 8 sztuk.

 

·         obwód nr 172:

           - 255 sztuk jeleni (95 byków, 120 łań, 40 cieląt),

           - 270 sztuk saren (100 kozłów, 130 kóz, 40 koźląt),

           - 90 sztuk dzika,

           - Wilk – 3 sztuki.

 

·         obwód nr 174:

           - 30 sztuk jeleni (10 byków, 14 łań, 6 cieląt),

           - 134 sztuki saren (40 kozłów, 64 kozy, 30 koźląt),

           - 70 sztuk dzika,

           - wilk – 2 sztuki.