Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Borne Sulinowo
Nadleśnictwo Borne Sulinowo
94 373 31 22
94 373 31 24

Adres

Al. Niepodległości 32

78-449 Borne Sulinowo

Nadleśniczy
Stanisław Pilipów
94 373 31 22
Zastępca nadleśniczego
Stanisław Winnicki
94 373 31 22
Główny Księgowy Nadleśnictwa
Agata Szkopek
94 37 34 021

Dział Gospodarki Leśnej

Sławomir Woźniak
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 94 373 31 22
Adam Kander
Podleśniczy p.o. specjalisty ds. gospodarki ubocznej
Tel.: 94 373 31 22
Izabela Duda
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu
Tel.: 94 373 31 22
Kalina Bełka
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. urządzania lasu
Tel.: 94 37 34 025
Andrzej Mrówka
Starszy specjalista ds. marketingu
Tel.: 94 37 34 027
Anna Kędzierska
starszy specjalista służby leśnej ds. użytkowania lasu
Tel.: 94 373 31 22

Stanowisko do spraw pracowniczych

Aleksandra Paszkiewicz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 94 37 34 023

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Anna Ptak
Sekretarz
Tel.: 94 37 34 020
Marek Bogucki
Specjalista ds. transportu
Tel.: 94 373 31 22
Przemysław Pietrzak
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: 94 373 31 22
Paweł Pęcherzewski
Specjalista ds. informatycznych
Tel.: 94 37 34 022
Monika Dziemianko
Referent w dziale administracyjno-gospodarczym
Tel.: 94 37 34 022
Anna Banasińska
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 94 37 34 022

Posterunek Straży Leśnej

Julian Ostrowski
Starszy strażnik leśny pełniący funkcję Komendanta
Tel.: 94 373 31 22, 692 480 065
Zbigniew Grębosz
Strażnik leśny
Tel.: 94 373 31 22
Sławomir Gaworecki
Strażnik leśny
Tel.: 94 373 31 22

Inżynier Nadzoru

Paweł Wójcik
Inżynier nadzoru
Tel.: 94 373 31 22
Maciej Duda
Inżynier nadzoru
Tel.: 94 373 31 22

Dział Finansowo - Księgowy

Irena Flatow
Starszy Księgowy
Tel.: 94 37 34 029
Zofia Tober
Księgowy
Tel.: 94 37 34 028
Anna Sztechmiler
Księgowy
Tel.: 94 373 31 22
Przemysław Kuszmar
Księgowy
Tel.: 94 373 31 22
Barbara Kędzior
Księgowy
Tel.: 94 373 31 22