Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż drewna

Zasady sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Borne Sulinowo określane są nadrzędnym zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych i wewnętrzną decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Borne Sulinowo numer 4 z dnia 17.01.2018 roku.